ایجاد چارت از جمله برای تمرین مکالمه

با سلام

 برای تسلط هر چه بیشتر به تولید جملات، چه معمولی و چه سوالی باید با تمام قطعات جمله به صورت جایگزین کار کنید.

به عنوان مثال به جمله سوالی زیر توجه کنید:

Do you like to go to the party?

همانطور که میبینید جمله بالا  از 8 کلمه در مجموع با حروف اضافه تشکیل شده است. که برای تسلط بیشتر روی جملات اینچنینی باید تنها با همان تعداد قطعات جمله ی نمونه، برای جایگزین کار کنید و نباید جمله بعدی شما به گونه ای باشد که از سمت راست و یا چپ جمله به تعدد کلمات این جمله سوالی اضافه کند.

مثلا برای جمله بالا باید در چندین جمله تنها مکان را تغییر دهید و سایر کلمات را ثابت نگه دارید:

مرحله 1:

Do you like to go to the party?

Do you like to go to the university?

Do you like to go to the Class?

Do you like to go to the shop?

با انجام این کار به صورت خود به خودی قطعات جمله مولد یا اصلی در ذهن شما به عنوان جمله ثابت نقش می بندد و جملات بعدی و بعدی راحت تر و با سرعت و تسلط بیشتری بیان می شوند.

مرحله 2: در مرحله بعد سراغ قطعه بعدی رفته و آن را تغییر دهید.

Do you like to go to the party?
Do you like to talk to the party?
Do you like to drink to the party?
Do you like to go to the party?
Do you like to eat to the party?

در مرحله 3: سعی کنید در این مرحله هر دو کلمه ای را که در دو مرحله قبل سعی در تغییر آن داشتید را با هم تغییر دهید یعنی هم کلمه مرتبط با نکان و هم فعل دوم جمله. 

مراحل بعد : در ادامه تمرین جایگزینی را با سایر قطعات جمله از قبیل زمان، ضمیر و فعل اول نیز انجام داده و هر بار پس از اضافه شدن کلمه بعدی به لیست تغییر با سایر کلمات کار شده در مراحل قبل به صورت ترکیبی کار کنید تا این تمرین با کلیه کلمات قابل تغییر در جمله (البته به ترتیب) برسد.

در نهایت این چارت تمرینی را که روی برگه انجام داده این برای رارئه در کلاس با خود به همراه داشته باشید.

نکته: توجه داشته باشید جمله تمرینی شما لازم نیست الزاما همین جمله ای که در توضیح نحوه انجام این تمرین آمده باشد. می توانید به دلخواه جمله ای را به عنوان قالب، اما سوالی و بعد به صورت پاسخ بسازید و عملیات مذکور را به ترتیب انجام دهید.

 

موفق باشید