موزیک همراه با متن و ترجمه Astronaut In The Ocean از Masked Wolf

 

 

What you know about rolling down in the deep?
راجب غلت خوردن توی اعماق چی میدونی؟

When your brain goes numb, you can call that mental freeze
وقتی مغزت بی حس میشه، می تونی اسمشو یخ زدگی فکری بزاری (منتال فریز به درد شدید در جلو یا کنار سر که مردم گاهی اوقات وقتی خیلی سرد هستند یا چیزی سرد خورده اند احساس می کنند)

When these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah
مثل وقتایی که مردم زیاد صحبت میکنن، همینو تو حالت اسلو موشن در نظر بگیر، آره

I feel like an astronaut in the ocean, ay
حس میکنم مثل یک فضانورد تو اقیانوسم، آی

What you know about rolling down in the deep?
راجب غلت خوردن توی اعماق چی میدونی؟

When your brain goes numb, you can call that mental freeze
وقتی مغزت بی حس میشه، می تونی اسمشو یخ زدگی فکری بزاری (منتال فریز به درد شدید در جلو یا کنار سر که مردم گاهی اوقات وقتی خیلی سرد هستند یا چیزی سرد خورده اند احساس می کنند)

When these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah
مثل وقتایی که مردم زیاد صحبت میکنن، همینو تو حالت اسلو موشن در نظر بگیر، آره

I feel like an astronaut in the ocean
حس میکنم مثل یک فضانورد تو اقیانوسم

 

[Verse 1]

She say that I’m cool, I’m like yeah, that’s true
اون بهم گفت من خفنم، من اینجوریم اره درسته

I believe in G-O-D, don’t believe in T-H-O-T
من به خ-د-ا اعتقاد دارم، (ولی) به توث (یکی از خدایان مصری) اعتقاد ندارم

She keep playing me dumb
اون منو خر فرض میکنه

I’ma play her for fun
منم واسه سرگرمی ازش استفاده میکنم

Y’all don’t really know my mental
شماها ذهن منو دقیقا نمیشناسین

Lemme give you the picture like stencil
بزار مثل یه شابلون برات تصویرسازی کنم

Fallin’ out, in a drought, no flow, rain wasn’t pouring down
(تصور کن )سقوط کردی، تو یه جای خشک، بدون هیچ جریان آبی (رودخونه یا چشمه)، قرار هم نیست بارون بیاد

See that pain was all around, see my mode was kinda lounge
ببین دردو که اطرافه، حال منم حال لم دادنه

Didn’t know which which-way to turn
نمیدونم که کدوم طرف برم

Flow was cool but I still felt burnt
با وجود اینکه جریان آب سرده من احساس میکنم آروم آروم دارم میسوزم

Energy up, you can feel my surge
پر از انرژی، میتونی موج انرژیمو حس کنی

I’ma kill everything like this purge
 همه چیزو میکشم انگار که قراره پاک شم

Let’s just get this straight for a second, I’ma work
بزار قضیه رو روشن کنم واست، من کارمو میکنم

Even if I don’t get paid for progression, I’ma get it
حتی اگه به خاطر پیشرفت بهم پولی ندن، من به دستش میارم

Everything that I do is electric
مث برق هرکاری میکنم

I’ma keep it inner motion, keep it movin’ like kinetic, ay
من اینو حرکت درونی خودم نگه می دارم ، مانند سینتیک حرکت می کنه، ای

[Verse 2]

Put this shit in a frame but I know I don’t blame
این عوضی ها رو تو یه قاب کنید ولی من می دونم که مقصر نیستم

Every day that I say, “Man I seen you deflate”
من هر روز میگم، مرد من دیدم چطور پشتت خالی میشه

Let me elevate, this ain’t a prank
بزار بالاتر برم، این یه شوخی نیست

Have you woken on a plank, la-la-la-la-la
تا حالا روی میز پیشخوان از خواب بیدار شدی؟

Oh, pass together, God let me party
اوه، باهم بگذرونیم، خدا بخواد مهمونی میکنم

I’ve been going right, right around, caught a relay
من در اطراف درست و رله پیشرفتم (خوب پیشروی کردم)

Pass the baton, back to the mall, swimming in the pool
باتوم رو کنار بذار، برو بازار، توی استخر شنا کن

Can’t drink ’em all, uh
نمیشه همه چی رو نوشید، آه

Wanna piece of this, a piece of mama, a piece of Xan
کمی از این میخوام، کمی از مادر، یکم هم از نازاکس

Can you please read between the lines?
میتونی بین سطر ها رو بخونی؟ لطفا

My rhyme’s inclined to break your spine
شعرام توانایی شکستن ستون فقرات تورو دارن

They say that I’m so fine
اونا میگن من خیلی رو به راهم

You could never match my crime
تو هیچوقت حریف جنایات من نمیشی

Please do not now waste my time
حالا هم لطفا وقتمو تلف نکن

[Chorus]

What you know about rolling down in the deep?
راجب غلت خوردن توی اعماق چی میدونی؟

When your brain goes numb, you can call that mental freeze
وقتی مغزت بی حس میشه، تو میتونی یخ زدگی فکری صداش کنی

When these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah
وقتی مردم زیاد حرف میزنن، بزارشون رو حالت آهسته، آره

I feel like an astronaut in the ocean, ay
حس میکنم مثل یک فضانورد تو اقیانوسم، آی

What you know about rolling down in the deep?
راجب غلت خوردن توی اعماق چی میدونی؟

When your brain goes numb, you can call that mental freeze
وقتی مغزت بی حس میشه، تو میتونی یخ زدگی فکری صداش کنی

When these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah
وقتی مردم زیاد حرف میزنن، بزارشون رو حالت آهسته، آره

I feel like an astronaut in the ocean
حس میکنم مثل یک فضانورد تو اقیانوسم


تاریخ انتشار: 1399/12/23


شکیبا باشید...