موزیک همراه با متن و ترجمه Cecilia Krull-My Life is going on

 

If I stay with you, if I’m choosing wrong
اگه کنارت بمونم ، حتی اگه این انتخابم اشتباه باشه

I don’t care at all
اصلا برام مهم نیست

If I’m losing now, but I’m winning late
اگه الان ببازم ولی قرار باشه آخر بازی برنده بشم

That’s all I want
این دقیقا چیزیه که میخوام

Now we need some space, ’cause I feel for you
وقتشه یکم از هم فاصله بگیریم چون دارم عاشقت میشم
 

And I wanna change
و میخوام تغییر کنم

Growing up alone, it seems so short
تنهایی بزرگ شدن ، بنظر زمان خیلی زود میگذره

I can’t explain
نمی تونم توضیح بدم

Whatever happens in the future, trust in destiny
هر اتفاقی هم در آینده بیفته بازم به سرنوشت اعتماد داشته باش

Don’t try to make anything else even when you feel
حتی اگه احساس خاصی بهت دست داد سعی نکن کار متفاوتی بکنی
 

I don’t care at all
اصلا برام مهم نیست

I am lost
من راهمو گم کردم

I don’t care at all
اصلا برام مهم نیست

Lost my time, my life is going on
عمرمو هدر دادم و زندگیم داره میگذره

 

I will be so strong, looking for a new version of myself
قوی خواهم بود تا به ورژن جدیدی از خودم برسم

Cause now all I want is to be a part of my new world
چون حالا بخشی از دنیای جدید خودم بودن تنها چیزیه که میخوام

 

Whatever happens in the future, trust in destiny
هر اتفاقی هم در آینده بیفته بازم به سرنوشت اعتماد داشته باش

Don’t try to make anything else even when you feel
حتی اگه احساس خاصی بهت دست داد سعی نکن کار متفاوتی بکنی

 

I don’t care at all
اصلا برام مهم نیست

 

I am lost
من راهمو گم کردم

I don’t care at all
اصلا برام مهم نیست

Why not have it all
چرا نخوام همشو بدست بیارم

I am lone
من تنهام

I don’t care at all
اصلا برام مهم نیست

Lost my time, my life is going on
عمرمو هدر دادم و زندگیم داره میگذره


تاریخ انتشار: 1400/06/20


شکیبا باشید...