موزیک همراه با متن و ترجمه آهنگ How long از Tove Lo

 

(کپی ترجمه با ذکر منبع لطفا)

Try to play it cool, I like you
سعی میکنم خونسردیمو حفظ کنم، (آخه) ازت خوشم میاد

Have me in your hand just like that
خیلی راحت منو تو دستات داری

Wish I never told ya, it’s killin’ me to wonder
ای کاش هیچوقت بهت نمی گفتم، اما میمیرم تا بدونم

(میدونم دونستن این موضوع منو از بین میبره اما دوست دارم بدونم)

You give, you give me empty promises of love
تو به من وعده های توخالی عشق میدی

You’re an honest man when you’re dr**k
وقتی ناخوشی (درواقع: وقتی که از خودت بی خود میشی) مرد صادقی هستی

Wish I never asked ya, but it’s killin’ me to wonder
ای کاش هیچ وقت ازت نمی پرسیدم، اما میمیرم تا بدونم

(میدونم دونستن این موضوع منو از بین میبره اما دوست دارم بدونم)

How long? How long?
چند وقته؟ چند وقته؟

How, how long have you loved another

چند وقته که یه نفر دیگه ای رو دوست داری؟
(چند وقته با یکی دیگه رو هم ریختی)

While I’m dreamin’ of us together?
اونم وقتی که من دارم راجب خودمون رویاپردازی میکنم؟

She got the best of you
اون تو رو از پا در اورد (همه چیزت رو ازت گرفت)

Part of me always knew
همیشه بخشی از وجودم میدونست

How, how long have you tried to end it
چند وقته در تلاش بودی تا رابطه رو تمومش کنی

While I’m blamin’ myself to fix it?
اونم در حالی که دارم خودمو سرزنش میکنم تا درستش کنم؟

How long? (How long?)
How long?
چند وقته؟ چند وقته؟

Listen to my fears, not my friends
به ترسام گوش میدم ن دوستام

They don’t tell the truth, they like you
اونا حقیقتو نمیگن، اونا از تو خوششون میاد

Wish I never told ya, it’s killin’ me to wonder
ای کاش هیچوقت بهت نمیگفتم، میمیرم تا بدونم

(میدونم دونستن این موضوع منو از بین میبره اما دوست دارم بدونم)

You give, you give me empty promises of love
تو ب من وعده های توخالی عشق میدی

You’re an honest man when you’re dr**k
وقتی ناخوشی (درواقع: وقتی که از خودت بی خود میشی) مرد صادقی هستی

Wish I never asked ya (Asked ya), but it’s killin’ me to wonder (Oh, yeah)
ای کاش هیچ وقت ازت درخواست نمیکردم، اما میمیرم تا بدونم

(میدونم دونستن این موضوع منو از بین میبره اما دوست دارم بدونم)

How long? How long?
چند وقته ؟ چند وقته ؟

 

How, how long have you loved another
چند وقته که یه نفر دیگه ای رو دوست داری؟
(چند وقته با یکی دیگه رو هم ریختی


While I’m dreamin’ of us together?
اونم وقتی که من دارم راجب خودمون رویاپردازی میکنم؟

She got the best of you
اون تو رو از پا در آورد (همه چیزتو ازت گرفت)

Part of me always knew
همیشه بخشی از وجودم میدونست

How, how long have you tried to end it
چند وقته در تلاش بودی تا رابطه رو تمومش کنی

While I’m blamin’ myself to fix it?
اونم در حالی که دارم خودمو سرزنش میکنم تا درستش کنم؟

How long? (How long?)
چند وقته ؟ چند وقته ؟

I need to know
میخوام بدونم

How long have you loved another
چند وقته که یه نفر دیگه ای رو دوست داری؟
(چند وقته با یکی دیگه رو هم ریختی)

While I’m dreamin’ of us together?
اونم وقتی که من دارم راجب خودمون رویاپردازی میکنم؟

How long? (How long?)
How long? How long?
چند وقت؟ چند وقت؟

 

I know love isn’t fair
میدونم عشق منصفانه نیست

I know the heart wants what it wants
میدونم دل همونی رو میخواد ک میخواد

(اما دل آدم این چیزا حالیش نیست)

There’s no way to prepare
راهی نیست تا آماده بشی

(هیچ وقت راهی وجود نداره که آدم برای همچین روزی آماده باشه)

For burning, brutal rejection
برای سوختن و برای این طور بیرحمانه طرد شدن

I know it takes some time
میدونم کمی زمان میبره

To feel the pain of losin’ a lie
تا با درد از دست دادن یک دروغ (دوست داشته شدن) کنار بیای

 

How long have you loved another
چند وقته که یه نفر دیگه ای رو دوست داری؟
(چند وقته با یکی دیگه رو هم ریختی)

While I’m dreamin’ of us together?
اونم وقتی که من دارم راجب خودمون رویاپردازی میکنم؟


She got the best of you (She did)
اون تو رو از پا در آورد (همه چیزتو ازت گرفت)

Part of me always knew (I knew)
همیشه بخشی از وجودم میدونست

How, how long have you tried to end it
چند وقته در تلاش بودی تا رابطه رو تمومش کنی

While I’m blamin’ myself to fix it?
اونم در حالی که دارم خودمو سرزنش میکنم تا درستش کنم؟


How long? (Hey, yeah, how long?)
چند وقته؟ هی؟ با توام! فقط بگو چند وقته؟

I need to know
میخوام بدونم

How long have you loved another
چند وقته که یه نفر دیگه ای رو دوست داری؟
(چند وقته با یکی دیگه رو هم ریختی)

While I’m dreamin’ of us together?
اونم وقتی که من دارم راجب خودمون رویاپردازی میکنم؟

How long? (How long?, yeah)
How long? How long?
چند وقته؟ هی؟ با توام! فقط بگو چند وقته؟چند وقته؟


تاریخ انتشار: 1401/11/30


شکیبا باشید...