مقایسه و رتبه دهی آیتم ها

 

Academic IELTS Writing Task 1 – Ranking items: Comparing & Contrasting

مقایسه و رتبه دهی آیتم ها – رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک

 

گفته شد که یکی از دو کاری که باید در رایتینگ تسک ۱ آیلتس IELTS Writing Task 1 در ماژول آکادمیک Academic انجام شود، مقایسه و رتبه دهی آیتم ها Ranking items می باشد.

یک رتبه دهی Ranking‌ بین چند آیتم یعنی در مقایسه بین هر دو آیتم از این تعداد آیتم ها، اولی از دومی بزرگتر، مساوی یا کوچکتر است.

پس در اینجا مشخص می شود که کمترین ملزومات برای شروع نگارش و انجام مقایسه ها و رتبه دهی آیتم ها برای اطلاعات درون نمودار های رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک IELTS Reports دانستن ساختار و قوانین صفات و قیود مقایسه یا تفضیلی و عالی یا برترین است.

پس قبل از هر چیز، به سراغ گرامرهای زیر بروید و آن ها را به خوبی مطالعه کنید. سطح مطالعه شما باید upper-intermediate و advance باشد.

  • comparative adjectives
  • superlative adjectives
  • comparative adverbs
  • superlative adverbs

 

سطح بالای گرامر های فوق یعنی در حد A is better than B کفایت نمی کند. تمامی ساختار ها را باید بدانید؛ کلمات استثنا را بدانید؛ هم سطح بودن را بدانید؛ بتوانیدد بگویید یکی از یک ویژگی چهار برابر دومی دارد و خلاصه کاملا اشراف پیدا کنید مگر آنکه نمره ی مناسبی در رایتینگ آیلتس مد نظر نداشته باشید. برای مثال ببینید آیا می توانید موارد زیر را بگویید؟

  • وزن این کشتی ۴ برابر آن هواپیما است.
  • خودروی من به تُندی خودروی تو می رود.
  • من به سرعتی که تو صحبت می کنی صحبت می کنم.
  • در مقایسه با کشتی Titanic، کشتی Mary Rose دو تُن سبک تر است.
  • سبک ترین کشتی روی زمین از Titanic پنجاه مرتبه سبک تر است.

 

آیا باید در رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک تمام آیتم ها را با یکدیگر مقایسه کنم؟

خیر! یک حساب سر انگشتی می گوید که اگر ۴ آیتم داشته باشیم، اگر بخواهیم تمام آیتم ها را با یکدیگر مقایسه کنیم  باید ۶ مقایسه ی دو به دو بنویسیم! حال فک کنید که معمولا تعداد آیتم ها در نمودارهای رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک بسیار بیشتر از ۴ است و قرار است حد و حدود کیمت نوشته ما ۱۵۰ تا ۲۰۰ کلمه باشد. پس در اینجا باید به صورت سوال دقت کنیم:

WRITING TASK 1

You should spend about 20 minutes on this task.

The table shows the worldwide market share of the mobile phone market for manufactures in the years 2005 and 2006.

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

 

با توجه به بخش رنگی و زیرخطدار شده ی بالا، می توان متوجه شد که تنها باید ویژگی های مهم نمودار را انتخاب کرده و هرجا ارتباط خاصی وجود دارد مقایسه های مرتبط انجام شود.

 

 

آیا باید در رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک تمام آیتم ها را نام برده و توضیح دهم؟

خیر! باز هم به صورت سوال نگاه می کنیم:

WRITING TASK 1

You should spend about 20 minutes on this task.

The table shows the worldwide market share of the mobile phone market for manufactures in the years 2005 and 2006.

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

 

همانطور که مشاهده می کنید، باز هم در صورت سوال نوشته است: “اطلاعات را با انتخاب کردن و گزارش کردن ویژگی های اصلی خلاصه نویسی کنید.”

 


شکیبا باشید...