انواع نمودارهای رایتینگ تسک ۱

 

Academic IELTS Writing Task 1 Different Visuals

معرفی انواع نمودارهای رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک

 

انواع نمودارهای رایتینگ تسک ۱ آیلتس IELTS Writing Task 1 در ماژول آکادمیک Academic که یک گزارشِ واقعیت از روی یک نمودار تصویری (Visual/Diagram/Graphic) می باشد، به این شکل است.  ظاهر نمودار گراف خطی (Line Graph) در رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک اطلاعات روی یک یا چند خط به ما داده می شود. محورهای عمودی و افقی (Vertical and Horizontal Axis) به ما می گویند چه اطلاعاتی داریم.

 

معرفی انواع نمودارهای رایتینگ تسک 1 آیلتس آکادمیک

 

ظاهر نمودار میله ای (Bar Chart) در رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک اطلاعات روی چند میله معمولا عمودی به ما داده می شود. محورهای عمودی و افقی (Vertical and Horizontal Axis) به ما می گویند چه اطلاعاتی داریم.

 

معرفی انواع نمودارهای رایتینگ تسک 1 آیلتس آکادمیک

 

ظاهر نمودار دایره ای (Pie Chart) در رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک اطلاعات روی یک دایره موسوم به Pie (که یک شیرینی گرد است) به متقاضیان داده می شود. در نمودار های دایره ای Pie Chart اطلاعات به صورت درصدی ارایه می شوند.

برای آشنایی با نحوه نگراش نمودار Pie chart  اینجا کلیک کنید.

 

معرفی انواع نمودارهای رایتینگ تسک 1 آیلتس آکادمیک

 

ظاهر جدول (Table) در رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک جدول ها با تمام تسک های رایتینگ تسک یک آیلتس آکادمیک تفاوت دارند چرا که اطلاعات را به تصویر نمی کشند، بلکه آن ها را به صورت عددی Numeral ارایه می کنند. اما دستور کار به همان صورت است.

 

معرفی انواع نمودارهای رایتینگ تسک 1 آیلتس آکادمیک

ظاهر پروسه ها یا فرآیندها (Process) در رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک داستان پروسه ها متفاوت است. دیگر بحث روند ها و مقایسه آیتم ها نیست و مراحل انجام کاری از ابتدا تا انتها، از ورودی تا خروجی را شرح می دهد.

معرفی انواع نمودارهای رایتینگ تسک 1 آیلتس آکادمیک

ظاهر نقشه ها (Maps) در رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک داستان نقشه ها نیز متفاوت است. دیگر بحث روند ها و مقایسه آیتم ها نیست و یا تغییرات یک نقشه در طول زمان بررسی شده و یا دو نقطه از یک نقشه با یکدیگر مقایسه می شوند. نقشه سمت چپ را Comparison Map و نقشه سمت راست را Development Map می نامیم.


شکیبا باشید...