کلیپ مکالمات موضوعی (حمل و نقل) Transportation 6-1 A Porsche dealership

 

Transportation 

6-1 A Porsche dealership

A Porsche dealership
6-1 A Porsche dealership
A: Who's that?
B: I don't believe it. Dylan, nice car.
C: Yeah, well, I was on my way home with Kelly, we drove by a Porsche dealership, and it was love at first sight. However, Jim, if the check bounces, I'm a dead man.A: I see. Well, how much did it cost?
C: Well, it was a little more than you probably might have wanted to spend.
A: I can see that.
C: But the thing is, it's a great car, you know? I mean, I figured, the old Porsche is still running, these are great cars. I can afford a new one, I got the money, so why not get it?

A: I thought the idea was to get a transportation vehicle.
C: Okay, so it's not a station wagon, all right? But I'm a little bolder than that. Life is short.
A: How much?
C: See, that's the truly great thing about this. It is an expensive car, but I figure I'll amortize it over, what, ten years. And the old one is a '61, she's still running.
A: How much?
C: It's on the sticker.
A: Well, what do you have to look forward to next? Rolls-Royce? Dylan, what's going on here? I never thought you're the kinda guy who needed a car like this to show off with.
C: So, what, you're not gonna cover the check?
A: I'm not saying that.
C: Good, I'm glad because you know what, it's my money. Let me learn how to deal with it.


drove by:رد شدن، گذشتن (از جایی)

a Porsche dealership:نمایندگی پورشه

at first sight : در اولین نگاه

if the check bounces: اگر چک برگشت بخورد

I can see thatدر اینگونه جملات به معنی "فهمیدن" ، "درک کردن" یا "تشخیص دادن" می تواند باشد

I figured: فهمیدم، پی بردم، با خودم گفتم

afford: استطاعت داشتن، از عهده چیزی بر آمدن

bolder: جسور، دلیر ، بی پروا

amortize: مسطهلک کردن

she's still running: در انگلیسی رسمی برای کشور و کشتی در انگلیسی غیر رسمی برای وسایل نقلیه به جای it  از ضمیر مونث هم استفاده می شود. و منظور از کلمه "running" این است که هنوز هم حرکن میکند و سر پا است.

what do you have to look forward to next: در ترجمه تحت اللفظی این جمله می توان گفت "بعد از این منتظر چه چیزی باید باشی" اما در ترجمه عامیانه، همان کلمه ی "انتظار" به "آرزو" ترجمه شده است. در نتیجه ترجمه جمله به این صورت ارائه شده است: "بعد از این آرزوی خرید چی رو داری"

show off: خودنمایی کردن

cover the check: در اینجا  cover به معنی پاس کردن است

Let me learn how to deal with it:  بزار یاد بگیرم باهاش چیکار کنم (چطور ازش استفاده کنم)

ترجمه متن کلیپ:

 • اون کیه؟
 • باورم نمیشه . دیلن، ماشین قشنگه.
 •  آره خوب باکلی تو راه خونه بودیم که از کنار یک نمایندگی پورشه گذشتیم و با نگاه اول عاشق شدم. با این حال جیم، اگر چک برگشت بخوره، دخلم آمده است.
 •  میدونم. خوب، چقدر هزینه کردی؟
 •  خوب، یکم بیشتر از اون مبلغی که احتمالاً میخواستی هزینه کنی. 
 • میتونم حدس بزنم. (یا به عبارتی: من هم همین فکر رو میکنم)
 •  اما مهم اینه که این یه خودرو فوق العاده است. میدونی؟ منظورم اینه که، با خودم گفتم، پورشه قدیمی که هنوز سر پاست، این خودروها فوق العاده اند. من هم که استطاعت خرید جدیدش رو دارم، پولش هم دارم، پس چرا نگیرمش؟
 •  من فکر کردم تو فکر خرید یک وسیله نقلیه صرفا برای رفت آمد هستی. (در اینجا استفاده از کلمه transportation vehicle به معنی وسیله حمل و نقل عمومی نیست، زیرا دو فرد در مورد خرید خودروی شخصی صحبت می کنند. در اینجا منظور یه خودرو ارزان که صرفا کارهای حمل و نقل و کارهای شخصی را یا آن انجام دهند بوده است )
 •  باشه، این یه واگن استیشن نیست، خوب؟ اما من یه خورده جسور تر از اون چیزی که فکر می کنی. زندگی کوتاهه.
 •  چقدر خریدیش؟
 •  ببین، این موضوعی هست که حقیقتاً راجع به این خودرو جالبه. این خودروی گران قیمتیه،اما با خودم گفتم، حدود ۱۰ سال حسابی مستهلکش می کنم. قدیمیه، مدل ۶۱ هست و همچنان سرپاست.
 •  چقدر خریدیش؟
 •  قیمتش روی برچسبه.
 •  بعد از این آرزوی خرید چی رو داری؟ رولز رویس؟دیلن، اینجا چه خبره؟ هیچ وقت فکر نمیکردم واسه خودنمایی به یه همچین خودروی نیاز داشته باشی.
 •  پس چی، قرار نیست چک رو پاس کنی؟
 •  منظورم این نیست؟
 •  خوبه، خوشحالم چون میدونی چیه، پول خودمه. بزار یاد بگیرم چطور ازش استفاده کنم.

 

 نکته: برخی از کاربردهای "chech"  توجه کنید: 

۱) برای بیان جمله " یه چک۵۰۰ دلاری بکش"  از عبارت زیر استفاده می کنیم:

cut/write/take out a 500$ check.”

۲) برای بیان" چکی (یعنی با چک) پرداخت می کنم"  از عبارت زیر استفاده می کنیم:

I pay for it by check.

۳) برای بیان"دارم دست چکم رو موازنه می کنم" از عبارات زیر استفاده می کنیم:

I’m balancing my check.

عبارت "دارم دست چکم رو موازنه می کنم" بدین معناست که برداشت ها و واریز ها به حساب بانکی خود را ثبت کرده تا در انتهای ماه با صورتحساب ماهیانه بانک مقایسه شود.

------------------------------------------------------------------

 


شکیبا باشید...