معرفی ریدینگ آیلتس

 

IELTS Reading Introduction

ریدینگ آیلتس – مهارت خواندن و درک مطلب در آیلتس

 

 • ریدینگ آیلتس IELTS Reading در هر دو ماژول آکادمیک Academic و جنرال ترینینگ General Training سه بخش دارد. آزمون آیلتس لایف اسکیلز IELTS Life Skills مهارت ریدینگ Reading ندارد.

  اگر نمی دانید تفاوت ماژول های آکادمیک Academic و جنرال ترینینگ General Training و آیلتس لایف اسکیلز IELTS Life Skills در چیست، مطلب انواع آیلتس IELTS را بخوانید.

   

 • تفاوت اول: ریدینگ آیلتس IELTS Reading در ماژول آکادمیک Academic دارای سه Passage آکادمیک و علمی Scientific بوده ولی در ماژول جنرال ترینینگ General Training سه Section وجود دارد. بخش یا Section سوم درست همانند Passage های ماژول آکادمیک است، اما بخش Section های اول و دوم هر کدام به دو بخش تقسیم می شوند که در مجموع می شود ۴ متن برای سکشن Section های اول و دوم.

  تفاوت دوم: جدول امتیاز دهی مهارت ریدینگ آیلتس IELTS Reading در ماژول های آکادمیک Academic و جنرال ترینینگ General Training با یکدیگر متفاوت هستند و در ماژول جنرال ترینینگ General Training، متقاضیان باید به سوالات بیشتری پاسخ صحیح بدهند تا همان نمره را کسب کنند. برای مثال، برای اخد نمره ۷ در مهارت ریدینگ آیلتس IELTS Reading، متقاضیان ماژول جنرال ترینینگ General Training باید حدود ۳۵ پاسخ صحیح داشته باشند؛ این درحالیست که متقاضیان ماژول آکادمیک Academic باید تقریبا ۳۰ پاسخ درست بنویسند.

  اگر نمی دانید تفاوت ماژول های آکادمیک Academic و جنرال ترینینگ General Training و آیلتس لایف اسکیلز IELTS Life Skills در چیست، مطلب انواع آیلتس IELTS را بخوانید.

   

 • ریدینگ آیلتس IELTS Reading در هر دو ماژول آکادمیک و جنرال ترینینگ سه بخش دارد. آزمون آیلتس لایف اسکیلز IELTS Life Skills مهارت ریدینگ Reading ندارد.

   

 • ریدینگ آیلتس IELTS Reading در هر دو ماژول آکادمیک Academic و جنرال ترینینگ General Training 40 سوال داشته که به نسبت یک سوم بین سه بخش مذکور تقسیم می شوند. این تقسیم بندی یعنی ۱۳، ۱۳ و ۱۴ که قانون مشخصی ندارد.

   

 • ریدینگ آیلتس IELTS Reading در هر دو ماژول آکادمیک Academic و جنرال ترینینگ General Training 60 دقیقه وقت برای پاسخ دهی به ۴۰ سوال داشته که به نسبت یک سوم می شود هر بخش حدود ۲۰ دقیقه. البته این تقسیم بندی اجباری نیست و شما مختار هستید روی هر Passage یا Section، هرچقدر که دوست دارید وقت بگذارید.

  با توجه به اینکه ۴۰ سوال در ریدینگ آیلتس IELTS Reading وجود دارد، می توان گفت بدون در نظر گرفتن متن، برای هر سوال حدود ۹۰ ثانیه فرصت هست.

   

 • در مهارت ریدینگ آیلتس IELTS Reading طبق خبر رسمی و موثق کنسول گری بریتانیا در این لینک، دراین آزمون متقاضیان ۲۱۵۰ تا ۲۷۵۰ کلمه می خوانند.

   

 • اکسیر ریدینگ آیلتس IELTS Reading را سر بکشید.

 


شکیبا باشید...