بخش سوم اسپیکینگ آیلتس

IELTS Speaking Part 3

بخش سوم اسپیکینگ آیلتس – مهارت گفتاری آیلتس

 

به دنبال موضوعی که در بخش دوم اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking مطرح شد، بخش سوم Part 3 مهارت اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking باز هم یک دیالوگ Dialogue بین ممتحن آیلتس IELTS Examiner و متقاضی آیلتس IELTS Candidate بوده، موضوع آن مرتبط به بخش دوم بوده اما انتزاعی و آکادمیک می شود. این بخش فرصتی است برای متقاضی تا تمامی مهارت و توان گفتاری خود را به نمایش بگذارد و بالاترین نمره ممکن را کسب کند. بخش سوم اسپیکینگ را discussion می نامیم.

 

مدت زمان بخش سوم اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking چقدر است؟

بخش سوم اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking درست مثل بخش اول، ۴ الی ۵ دقیقه طول کشیده و پاسخ به هر سوال ممکن است یک دقیقه طول بکشد. در این بخش، ممتحن معمولا ۴ سوال می پرسد و ممکن است با توجه به پاسخ متقاضی، سوالاتی مرتبط بپرسد. اما برخی متقاضیان، دانش و آمادگی خوبی ندارند و عمدتا سوال های بخش سوم اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking را متوجه نمی شوند. در این حالت ممکن است این بخش زودتر به اتمام برسد چرا که اگر متقاضی متوجه سوال نشود، ممتحن می تواند سوال را تکرار کند اما اگر بازهم متقاضی متوجه نشود، اگزمینر آیلتس اجازه ندارد سوال را توضیح بدهد!

 

موضوعات سوالات بخش سوم اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking چیست؟

موضوعات سوالات بخش سوم اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking مختلف است. از آنجا که این موضوعات آکادمیک و انتزاعی می باشد، می تواند راجع به موضوعات زیر باشد. این ها در واقع کلمات Abstract می باشند و Concrete نیستند:

Anger, Anxiety, Beauty, Beliefs, Bravery, Brilliance, Chaos, Charity, Childhood, Comfort, Communication, Compassion, Courage, Culture, Curiosity, Deceit, Dedication, Democracy, Determination, Energy, Failure, Faith, Fear, Freedom, Friendship, Generosity, Gossip, Happiness, Hate, Honesty, Hope, Imagination, Information, Integrity, Intelligence, Joy, Justice, Kindness, Knowledge, Liberty, Life, Love, Loyalty, Luxury, Misery, Motivation, Opportunity, Pain, Patience, Peace, Perseverance, Pleasure, Pride, Relaxation, Sacrifice, Satisfaction, Skill, Strength, Success, Sympathy, Talent, Thought, Trust, Truth, Warmth, and Wisdom.

 

در اینجا، لیستی معتبر از موضوعات متداول (برگرفته از کتب کمبریج آیلتس و لانگمن تست پلاس) برای شما تهیه گشته است. در این موضوعات، متقاضیان می بایست ایده داشته باشند و همچنین به ساختارها و واژگان لازم مسلط باشند. همانطور ه قبلا گفته شد، مخصوصا در بخش سوم اسپیکینگ آیلتس،  متقاضی آیلتس باید به قدرت بداهه گویی (Improvising) برسد؛ این یعنی اینکه، صرف نظر از موضوع، اون بتواند به خوبی و به اندازه لازم صحبت کند.

لیست موضوعات متداول بخش سوم اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking:

Cambridge IELTS 5-Test 1

Famous people in your country

Being in the public eye

 

Cambridge IELTS 5-Test 2

Music and young people

Music and society

 

Cambridge IELTS 5-Test 3

Qualities of friends

Other relationships

 

Cambridge IELTS 6-Test 1

Family similarities

Genetic research

 

Cambridge IELTS 6 -Test 2

Keeping fit and healthy

Health and modern lifestyles

 

Cambridge IELTS 6 -Test 3

Children’s games

Games and competition

 

Cambridge IELTS 6 -Test 4

Important choices

Choices in everyday life

 

Cambridge IELTS 7-Test 1

Family parties

National celebrations

 

Cambridge IELTS 7 -Test 2

Ideas and education

Ideas in the workplace

 

Cambridge IELTS 7-Test 3

Competitions in school

Sporting competitions

 

Cambridge IELTS 7-Test 4

Technology and housework

Technology in the workplace

 

Cambridge IELTS 8-Test 1

Asking questions

Questionnaires in school

 

Cambridge IELTS 8-Test 2

Restaurants

Producing food

 

Cambridge IELTS 8-Test 3

Going to meetings

 

International meetings

 

Cambridge IELTS 8-Test 4

Friendship

Influence of friends

 

Cambridge IELTS 9-Test 1

Shopping at markets

Shopping in general

 

Cambridge IELTS 9-Test 2

Doing new things

Learning new things

 

Cambridge IELTS 9-Test 3

Reasons for daily travel

Benefits of international travel

 

Cambridge IELTS 9-Test 4

Helping other people in the community

Community Services

 

Cambridge IELTS 10-Test 1

Skills and abilities

Salaries for skilled people

 

Cambridge IELTS 10-Test 2

Local business

People and business

 

Cambridge IELTS 10-Test 3

Relationships between parents and children

Children’s free-time activities

 

Cambridge IELTS 10-Test 4

Owning things

Salaries for skilled people

 

Cambridge IELTS 11-Test 1

Different types of home

Finding a place to live

 

Cambridge IELTS 11-Test 2

Reading and children

Reading for different purposes

 

Cambridge IELTS 11-Test 3

Types of weather

Weather forecasts

 

Cambridge IELTS 11-Test 4

Different types of TV programmes

TV advertising

 

Cambridge IELTS 12-Test 1

Arriving early

Being patient

 

Cambridge IELTS 12-Test 2

Watching films/movies

Theatre

 

Cambridge IELTS 12-Test 3

Money and young people

Money and society

 

Cambridge IELTS 12-Test 4

Different kinds of workplaces

The importance of work

 

IELTS Plus 2-Test 1

Routines

Choice in routines

 

IELTS Plus 2-Test 2

International tourism

Effects of tourism

 

IELTS Plus 2-Test 3

Friends and friendship

Importance of friends

 

IELTS Plus 2-Test 4

Products people buy

Protecting consumers

 

IELTS Plus 2-Test 5

Family celebrations

Social changes

 

IELTS Plus 2-Test 6

Issues

 

IELTS Plus 3-Test 1

Issues

visiting other countries

 

IELTS Plus 3-Test 2

TV programmes

changes in the media

 

IELTS Plus 3-Test 3

Elderly people

Retirement

old age in the future

 

IELTS Plus 3-Test 4

Giving presents in your country

official charities

(e.g. Oxfam, UNICEF)

 

IELTS Plus 3-Test 5

Rooms in general

Interior design

 

IELTS Plus 3-Test 6

Holidays

Sports

 

IELTS Plus 3-Test 7

keeping in contact

People change

long-term relationships

--------------------------------------------------------------

برای هر چه حرفه ای تر شدن در پارت های توصیفی آزمون IELTS موارد زیر را حتما و به دقت مطالعه بفرمایید

تولید محتوای اضافه در بخش های توصیفی پارت 3 آیلتس

تولید محتوای اضافه در بخش های توصیفی اسپیکینگ و لیسنینگ

برای مطالعه استفاده از لغات مثبت IELTS در پارت های توصیفی اینجا کلیک کنید.

برای مطالعه استفاده از لغات منفی IELTS در پارت های توصیفی اینجا کلیک کنید.

برای مطالعه نمونه سوال رایج در آزمون اسپیکینگ آیلتس به همراه پاسخ، لغات به کار رفته در متن، مترادف و ترجمه اینجا کلیک کنید.

 

 

 


شکیبا باشید...