مطالب آموزشی

آرشیو مطالب آموزشی
 

متن شعر انگلیسی به همراه ترجمه

...

موزیک همراه با متن و ترجمه Ed Sheeran – Thinking out Loud

نمایش
...

موزیک همراه با متن و ترجمه Ed Sheeran – Beautiful People

نمایش
...

موزیک همراه با متن و ترجمه Secret Garden & Elaine Paige - The Things You Are To Me

نمایش
...

موزیک همراه با متن و ترجمه Alan Menken - Prince Ali

نمایش
...

موزیک همراه با متن و ترجمه A Whole New World - ZAYN feat. zhavia ward

نمایش
...

موزیک همراه با متن و ترجمه Gloria Gaynor_I Will Survive

نمایش
آرشیو ***متن شعر انگلیسی به همراه ترجمه***

جمله روز

آرشیو جمله روز

اصطلاحات و مکالمات موضوعی در فیلم های سینمایی

...

کلیپ مکالمات موضوعی (ورزش و تمرین) Sport & Exercising 5-2 My tennis club membership

نمایش
...

کلیپ مکالمات موضوعی (ورزش و تمرین) Sport & Exercising 5-1 You're taking tennis lessons?

نمایش
...

کلیپ مکالمات موضوعی (بیماری ودرمان) Illnesses & treatments 4-2 He's running a high fever

نمایش
آرشیو *مکالمات موضوعی در فیلم های سینمایی*

کتاب های آموزشی

 

 

امکانات موسسه

کلاس فوق پیشرفته لابراتوار زبان

لابراتوار زبان لابراتوار زبان

آرشیو امکانات موسسه